#statistics Articles

Ny rekord på Oslo Børs

(Norwegian) Medier rapporterer gjerne om tidsserier: dødsfall i trafikken, strømpriser, arbeidsledighet, EU-oppslutning, fødselstall, valutakurser, renter, og så videre. Ofte blir det meldt om nye rekorder, men hvor uvanlig er det egentlig at nye rekorder blir satt?Å forklare gruppeforskjeller

(Norwegian) Vi undersøker forskjellen mellom gutter og jenters grunnskolepoeng. Det er et stort overlapp mellom gruppene, men samtidig er det store deler som ikke overlapper. Hvordan kan vi få en intuisjon for hvor stor forskjellen er?


Ranking doctors

The Norwegian website Legelisten.no contains reviews and ratings for doctors (general practitioners). How should doctors be ranked, considering that some of them have very few ratings?


Bayesianske fiskevann

(Norwegian) I Oslomarka er det hundrevis av fiskevann. Kan vi bruke rapportert fangst til å finne ut hvilke vann som har størst fisk, selv om det er svært få observasjoner per vann?


Three Monte Carlo permutation tests

We Monte Carlo permutation tests to investigate three problems: (1) rats on restricted and free diets (differences between groups), (2) crime rates (differences between paired observations) and (3) the relationship between height and pulse (correlation between paired observations).


En pose twist

(Norwegian) Jeg åpnet en pose twist og fikk én lakris og seks karamell med sjokoladefyll. Er det fremdeles rimelig å anta at det er like stor sannsynlighet for å få hver type?
Group testing

Suppose there are two people in your household, and you wish to determine whether each one has some disease. You could use two tests, but if you’re clever you might get away with using one instead. This concept is called grouped testing and it generalizes to large-scale applications. Sometimes it’s possible to dramatically reduce the number of tests needed.Karakterer i 10. klasse og inntekt

(Norwegian) NRK skriver at det er direkte sammenheng mellom karakterene i 10. klasse og framtidig inntekt, men variasjonen innad i gruppene er mye større enn variasjonen mellom gruppene.