Fordeling av frivillige for Røde Kors

Denne artikkelen ble først publisert på sonat.no.


Om Røde Kors og frivillige

Oslo Røde Kors administrerer omtrent \(40\) ulike frivillige aktiviteter til nytte for lokalsamfunnet, og har nærmere \(4\,000\) frivillige. Eksempler på aktiviteter er leksehjelp, flyktningguide og besøkstjeneste. Frivillige må først fullføre et introduksjonskurs, deretter får de velge aktiviteter som de ønsker å delta i.

En algoritme for fordeling av frivillige

Å fordele frivillige på aktiviteter på best mulig måte er av stor verdi for Oslo Røde Kors. Frivillige blir mer fornøyde om de havner i en aktivitet de ønsker, samtidig som kvaliteten på tilbudene blir bedre når de frivillige er fornøyde. Å finne den fordelingen som gjør flest frivillige så fornøyde som mulig er vanskelig. Det kan være tusenvis av måter å fordele frivillige på, og ønskene kan være i konflikt med hverandre.

Tommy Odland jobber med kvantitativ modellering i Sonat, og har bidratt med en algoritme som fordeler frivillige på aktiviteter på en optimal måte. At fordelingen er optimal betyr at man kan bevise matematisk at det ikke finnes noen alternativ fordeling som ville gjort at de frivillige i sum var mer fornøyde med aktivitetene.

– Jeg synes verdiene Røde Kors står for er gode, og dette er frivillig arbeid fra min side. I tillegg til at fordelingsproblemet er interessant rent matematisk, har en optimal løsning stor praktisk verdi, sier Tommy.

Illustrasjon på eksempeldata

Algoritmen er illustrert på oppdiktede data i figuren nedenfor. Hver av de 15 frivillige oppgir mellom én og fem aktiviteter i en prioritert ønskeliste. Hver av de 10 aktivitetene har en ledig kapasitet, som er antall frivillige det er plass til i aktiviteten. Algoritmen fordeler hver frivillige person til en aktivitet, uten å overskride den ledige kapasiteten.

Figurbeskrivelse: Hver kolonne representerer en frivillig person. Hver rad representerer en aktivitet. Person \(1\) har \(5\) ønsker: aktivitet \(3\) er på førsteplass, aktivitet \(7\) er på andreplass, etc. De grønne cellene viser algoritmens fordeling.

– Algoritmen kan fordele tusenvis av frivillige på en optimal måte på ett sekund på en helt vanlig laptop. Man slipper å gjøre jobben manuelt, og for oppgaver som dette finner ofte algoritmer løsninger som er bedre enn hva mennesker klarer. Om ønskelig kan et menneske selvfølgelig utføre justeringer i etterkant, sier Tommy.