Articles

The reverse pseudo-Huber loss function

The Huber loss function behaves like squared loss for small values and like absolute loss for large values. In this article we reverse the pseudo-Huber, creating a smooth function that behaves like absolute loss for small values and like squared loss for large values.


Ny rekord på Oslo Børs

(Norwegian) Medier rapporterer gjerne om tidsserier: dødsfall i trafikken, strømpriser, arbeidsledighet, EU-oppslutning, fødselstall, valutakurser, renter, og så videre. Ofte blir det meldt om nye rekorder, men hvor uvanlig er det egentlig at nye rekorder blir satt?


Visualizing software development skills with embeddings

We study a dataset consisting of software developers and their skills. The data is a large binary matrix, which we factorize to predict the probability that each developer has each skill. From the model we obtain an embedding, which we use to visualize skills in a two-dimensional space.

Betting on football - results

Throughout 2023 I’ve been using math to make bets on football matches. I created one statistical model to predict outcome probabilities and one optimization model to size bets.


Betting on football with the Kelly criterion

Given a set of football (soccer) matches and three outcomes per match to bet on, how should we place our money for maximal long-term growth? We generalize John Kelly’s idea from 1956 and solve it with modern optimization methods.


Lønna til norske utviklere i 2023

(Norwegian) Hvilke faktorer bestemmer lønna til en utvikler? Vi analyserer et datasett fra kode24. Utviklerne med høyest lønn har lang erfaring, høy utdannelse, er konsulenter og jobber i Oslo.


Relative strength - Wilks, IPF GL and allometry

In powerlifting, formulas are used to assess and compare lifters with different body weights. In this article we evaluate two such formulas: Wilks and IPF GL. Then we generalize them and propose an alternative. We also create a formula that accounts for age and training experience.Politikk og meningsrommet

(Norwegian) Vi ser på data fra NRKs valgomat. Hvor like er partiene? Hvilke partier kan grupperes sammen? Hvilke retninger beskriver politikkens meningsrom best?


Fair ticket controls

A public transportation company in Norway uses AI in their ticket control process. They claim to have put special focus on the ethical use of AI. But does an obvious ethical solution to such a problem exist? I don’t think so.


Fiktive norske navn

(Norwegian) Digfrid, Emmund, Harbjørg, Joannica, Olfine og Trestina høres kanskje ut som norske navn - men det er de ikke. I denne artikkelen laster vi ned 5703 norske navn og trener en språkmodell til å generere nye, fiktive navn.


Å forklare gruppeforskjeller

(Norwegian) Vi undersøker forskjellen mellom gutter og jenters grunnskolepoeng. Det er et stort overlapp mellom gruppene, men samtidig er det store deler som ikke overlapper. Hvordan kan vi få en intuisjon for hvor stor forskjellen er?


Ranking doctors

The Norwegian website Legelisten.no contains reviews and ratings for doctors (general practitioners). How should doctors be ranked, considering that some of them have very few ratings?